شرکت آب صنعت انرژی مجری خدمات صنعت آب و فاضلاب:

ارائه دهنده خدمات و تجهیرات مدیریت بهره برداری پیشرفته آب و فاضلاب:

  • ویدئومتری، آزمایش پمپاژ، احیا و بهسازی چاه ها به روش هیدروپالس
  • تست کنتورهای مشترکین و خطوط اصلی در سایز های مختلف
  • بازرسی و بازبینی خطوط لوله آب و فاضلاب
  • تامین تجهیزات مانیتورینگ شبکه، نشت یابی خطوط لوله و دوربین های بازرسی خطوط لوله آب و فاضلاب
  • اجرای پروژه های کاهش هدررفت (مدیریت فشار و نشت یابی) به وسیله پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا
  • مشارکت در پروژه های مرتبط با خرید تضمینی آب
  • ویدئومتری فاضلاب و برش ریشه و تعمیر داخل تاسیسات بدون نیاز به حفاری
  • بررسی وضعیت خطوط توزیع و انتقال و احرای طرح های نوسازی خطوط و تعمیرات بدون حفاری

نشت یابی خطوط شبکه توزیع

ویدیومتری خطوط و لوله های فاضلاب

مدیریت کاهش هدررفت آب

آموزش – سمینارهای تحت وب

احیاء و بهسازی چاه های آب

پروژه‌های انجام شده اخیر:

0

نشت یابی خطوط شبکه توزیع

0

احیاء و بهسازی چاههای آب

0

مدیریت فشار و کاهش هدررفت

0

مانیتورینگ شبکه توزیع